Første, Andre og Tredje Losebok

 

Ny bokserie frå professor Dag Jørund Lønning, forfattaren av Jordboka, Jordboka II og Kompostboka:


Kan mennesket bli ein nyttig art i naturen?

 

Losebøkene syner leia mot eit naturnært menneskesamfunn. Mot eit EKTE grønt skifte.


Det trengst hard lut, ja, men det er ei lei me alle endå kan finna.

 

Første Losebok: Naturanto kjøper du her, frå forlaget sin nettbutikk eller i vanleg bokhandel.


Losebøkene handlar om ei verd som må koma dersom menneskeætta skal ha ei framtid.


Det er ei verd som veks ut av den me har i dag, men som likevel ser heilt annleis ut.


Det er ei verd milliardar av menneske lengtar etter.


Det er ei verd me endå kan skapa.